Vi beskæftiger os med følgende:

Og efter følgende principper:

Vi vil involvere os både på kort og lang sigt afhængig af opgaven, og vi er villige til at påtage os bestyrelsesopgaver for at sikre implementering af de forskellige anbefalinger.


Peter Hertz og Henrik Nordam

Velkommen til Hertz & Nordam.
Vi rådgiver virksomhedsledelser  til at træffe optimale finansielle beslutninger.

Hurtig reaktion fra begge

Uafhængighed og ubureaukratisk

Processtyring står vi for

Effektivitet i løsningerne

Peter Hertz, tlf.: +45 2922 0609 • Peter@HertzNordam.dk • • • Henrik Nordam, tlf.: +45 4010 9130 • Henrik@HertzNordam.dk